eAkdeniz Öğrenci Portalı


Seçilen Yaz Okulu Derslerin İçerik Raporları


2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılında Açılabilecek Yaz Okulu Dersleri
#
D. Alan Kodu[Filtre]
Ders Kodu[Filtre]
Ders Adı[Filtre]
Haftalık Kuramsal Saat[Filtre]
Haftalık Uygulama Saati[Filtre]
Ulusal Kredi[Filtre]
AKTS(Artan)[Filtre]
Ders İçin Belirlenmiş Özel Ücret[Filtre]
  
[Koşul]
[Koşul]
[Koşul]
 
[Koşul]
[Koşul]
[Koşul]
[Koşul]
[Topla]Birim Adı: Akdeniz Üniversitesi
 TDB102 Türk Dili 2202,002,002,40
 TDB101 Türk Dili 1202,002,002,40
 ENF112 İnternet Programcılığı202,002,002,40
 GSB163 AĞAÇ YÜZEY OYMACILIĞI202,002,002,30
 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I202,002,002,40
 YBD121 İngilizce I202,002,002,40
 YBD122 İngilizce II202,002,002,40
 ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II202,002,002,40
 SBE119 Satranç Kültürü202,002,002,30
 ENF101 Bilgi Teknolojileri Kullanımı314,004,002,40
 ENF102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi314,004,002,40
 ENF103 Bilgisayar I223,004,002,40
 ENF104 Bilgisayar II223,004,002,40
 YBD101 İngilizce I202,004,002,40
 YBD102 İngilizce II202,004,002,40
 YBD103 Almanca I202,004,002,40
 YBD104 Almanca II202,004,002,40
          
[Topla]Birim Adı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 ANT407 Yetenek Seçimi ve İlkeleri202,002,00-
 ANT108 Yüzme112,002,00-
 ANT206 Spor Fizyolojisi 2202,002,00-
 ANT209Fiziksel Uygunluk223,002,00-
 ANT114Gelişim ve Öğrenme202,002,00-
 YON246 Rekreasyon Liderliği303,003,00-
 REK142 Yüzme112,003,00-
 YON322 KAMU YÖNETİMİ303,003,00-
 YON132 Matematik303,003,00-
 ANT302 Sporda Gözlem ve Değerlendirme202,003,00-
 YON123 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş303,004,00-
 YON325 Antrenman Bilgisi303,004,00-
 ANT210 Çocuk ve Spor223,004,00-
 ANT207 Spor Fizyolojisi 1213,004,00-
 ANT214 Motor Gelişim223,004,00-
 BEÖ137 Yüzme223,005,00-
 BEÖ437 Spor Masajı303,005,00-
 BEÖ129 Genel Cimnastik223,006,00-
          
[Topla]Birim Adı: Edebiyat Fakültesi
 TDE106 Türk Dili Tarihi II303,002,00-
 ADE109Dinleme ve Sesletim202,002,00-
 SNT115Klasik Mitoloji ve İkonografi202,002,00-
 TDE119 Eski Türk Edebiyatına Giriş I303,003,00-
 TDE121 Türk Halk Edebiyatına Giriş I303,003,00-
 TDE309 Türk Halk Edebiyatı III303,003,00-
 TDE402 Çağatay Türkçesi II303,003,00-
 TDE311 Karahanlı Türkçesi303,003,00-
 TDE415 Çağatay Türkçesi I303,003,00-
 TDE303 Yeni Türk Edebiyatı III303,003,00-
 TDE310 Türk Halk Edebiyatı IV303,003,00-
 TDE108 Eski Türk Edebiyatına Giriş II303,003,00-
 TDE304 Yeni Türk Edebiyatı IV303,003,00-
 TDE312Harezm Türkçesi303,003,00-
 ADE113Edebiyat Bilimine Giriş I202,003,00-
 ADE114EDEBİYAT BİLİMİNE GİRİŞ II202,003,00-
 TAR144Osmanlıca II404,003,00-
 FEL107 Klasik Mantık202,004,00-
 FEL109 Felsefe Terimleri202,004,00-
 FEL108 Modern Mantık I404,004,00-
 TDE209 Eski Türk Edebiyatı I303,004,00-
 TDE211 Köktürk Türkçesi303,004,00-
 TDE207 Yeni Türk Edebiyatı I303,004,00-
 FEL111 Eskiçağ'da Felsefe404,004,00-
 FEL112 Orta Çağ ve Rönesans'ta Felsefe404,004,00-
 TDE210 Eski Türk Edebiyatı II303,004,00-
 TDE212 Uygur Türkçesi303,004,00-
 TDE208 Yeni Türk Edebiyatı II303,004,00-
 ADE213Alman Edebiyat Tarihi I202,004,00-
 TAR251Osmanlı Tarih Metinleri I303,004,00-
 TAR143Osmanlıca I404,004,00-
 TAR341Osmanlı Paleografyası I303,004,00-
 TAR340Osmanlı Paleografyası II303,004,00-
 TAR423Osmanlı Arşiv Belgeleri I303,004,00-
 TAR408Osmanlı Arşiv Belgeleri II303,004,00-
 COG105Beşeri ve Ekonomik Coğrafya303,004,00-
 FEL153İlk Çağ Felsefe Tarihi-I202,004,00-
 FEL154İlk Çağ Felsefe Tarihi-II202,004,00-
 FEL309 Etik Kuramları202,005,00-
 FEL204 Kültür Felsefesi202,005,00-
 COG110Genel Jeomorfoloji404,005,00-
 FEL254İslam Felsefesi202,005,00-
 FEL207 Modern Mantık II404,006,00-
          
[Topla]Birim Adı: Eğitim Fakültesi
 İMÖ101 Genel Matematik425,0011,00-
 FBÖ306 Çevre Bilimi303,003,00-
 SÖP443 Özel Eğitim202,003,00-
 FBÖ205 Genel Fizik III202,003,00-
 SÖP441 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı202,003,00-
 TÖP111 Osmanlı Türkçesi I202,003,00-
 SBÖ449 Program Geliştirme202,003,00-
 SÖP112 Eğitim Psikolojisi303,003,00-
 İÖP404 Türk Eğitim Sistemi ve okul yönetimi202,003,00-
 FBÖ403 Özel Öğretim Yöntemleri II223,004,00-
 OÖP401 Anne Baba Eğitimi202,004,00-
 FBÖ402 Astronomi202,004,00-
 FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri I223,004,00-
 FBÖ110 Genel Matematik 2404,004,00-
 OÖP444 Dramatik Etkinlikler303,004,00-
 FBÖ206 Modern Fiziğe Giriş202,004,00-
 SÖP411 Rehberlik303,004,00-
 SÖP407 Etkili İletişim303,004,00-
 FBÖ109 Genel Matematik I404,004,00-
 SÖP307 Matematik Öğretimi I303,004,00-
 FBÖ301 İnsan Anatomisi Ve Fizyolojisi202,004,00-
 TÖP401 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri202,004,00-
 TÖP452 Eleştirel Düşünme202,004,00-
 TÖP110 Osmanlı Türkçesi II202,004,00-
 İÖP204 Dilbilim II303,004,00-
 İMÖ304 Ölçme ve Değerlendirme303,004,00-
 İÖP306 Dil Becerilerinin Öğretimi II223,004,00-
 SÖP308 Matematik Öğretimi II303,004,00-
 OÖP243Çocukta Sosyal Beceri Gelişimi303,004,00-
 RPD206Öğrenme Psikolojisi303,004,00-
 OÖP306 Materyal Geliştirme223,005,00-
 İÖP203 Dilbilim I303,005,00-
 OÖP203 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I303,005,00-
 İÖP305 Dil Becerilerinin Öğretimi I223,005,00-
 İMÖ203 Lineer Cebir I303,005,00-
 SÖP309 Drama223,005,00-
 İMÖ305 İstatistik ve Olasılık I223,005,00-
 İMÖ307 Cebire Giriş303,005,00-
 İMÖ342 İstatistik ve Olasılık II223,005,00-
 İÖP402 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme Ve Değerlendirme303,007,00-
 İMÖ201 Analiz I425,008,00-
 İMÖ202 Analiz II425,008,00-
          
[Topla]Birim Adı: Fen Fakültesi
 FİZ165 Genel Fizik202,003,00-
 BİY301 Bitki Fizyolojisi303,004,00-
 KİM261 Organik Kimya303,004,00-
 FİZ163 Fizik I314,004,00-
 FİZ164 Fizik II314,004,00-
 FİZ174Fizik 2314,004,00-
 MAT120 Analiz II425,005,00-
 UBT209Küresel Geometri314,005,00-
 MAT307 Karmaşık Analiz I404,006,00-
 MAT221 Doğrusal Cebir I314,006,00-
 MAT311 Diferansiyel Geometri I404,006,00-
 MAT308 Karmaşık Analiz II404,006,00-
 MAT219Diferansiyel Denklemler I314,006,00-
 MAT220Diferansiyel Denklemler II314,006,00-
 MAT315Topoloji I404,006,00-
 MAT316Topoloji II403,006,00-
 UBT304Astrofizik 2404,006,00-
 MAT111 Analiz I425,007,00-
 KİM101 Genel Kimya I404,007,00-
          
[Topla]Birim Adı: Hemşirelik Fakültesi
 HMF301Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği41210,0013,00-
 HMF401RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ41210,0013,00-
 HMF202Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği41210,0016,00-
 HMF305Bioistatistik202,002,00-
 HMF309Acil Bakım Hemşireliği202,002,00-
 HMF103Anatomi404,004,00-
 HMF101HEMŞİRELİK ESASLARI -I446,008,00-
          
[Topla]Birim Adı: Hukuk Fakültesi
 HUK365 İdari Yargılama Hukuku202,003,00-
 HUK381 Eşya Hukuku - I303,003,00-
 HUK280 İdare Hukuku - II303,003,00-
 HUK499Kıymetli Evrak Hukuku303,003,00-
 HUK255 İdare Hukuku - I303,004,00-
 HUK459 Ceza Muhakemesi Hukuku - I303,004,00-
 HUK455 İcra Hukuku404,004,00-
 HUK456 İflas Hukuku202,004,00-
 HUK314 Eşya Hukuku - II303,004,00-
 HUK458 Ceza Muhakemesi Hukuku - II303,004,00-
 HUK364 Şirketler Hukuku404,004,00-
          
[Topla]Birim Adı: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 MLY319 Teoride ve Uygulamada Hazine303,003,00-
 EKN110 İstatistiğe Giriş303,003,00-
 KMY107 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI303,003,00-
 IKT106 Matematik II404,003,00-
 KMY108 Anayasa Hukuku303,003,00-
 MLY322 Devlet Borçlanması303,003,00-
 CEK110 İşletme Bilimine Giriş303,003,00-
 MLY326 Kamu Bütçesi II303,003,00-
 MLY339Kamu Bütçesi I303,003,00-
 İŞL214 İşletme Finansına Giriş202,004,00-
 IKT102 İktisada Giriş II404,004,00-
 MLY101 İktisada Giriş I303,004,00-
 MLY102 İktisada Giriş II303,004,00-
 CEK207 Yönetim ve Organizasyon303,004,00-
 CEK209 Sosyal Haklar ve Sosyal Politika I303,004,00-
 CEK103 Siyaset Bilimine Giriş303,004,00-
 CEK211 Çalışma Ekonomisi I303,004,00-
 IKT105 Matematik I404,004,00-
 IKT321 Proje Değerlendirme303,004,00-
 KMY219 Medeni Hukuk303,004,00-
 KMY111 Kamu Yönetimine Giriş303,004,00-
 KMY303 SİYASET SOSYOLOJİSİ303,004,00-
 KMY211 Kentleşme ve Konut Politikası303,004,00-
 ULS104 Uluslararası İlişkilere Giriş303,004,00-
 KMY220 Türk İdare Tarihi303,004,00-
 İŞL112 Genel Muhasebe II303,004,00-
 CEK206 Çalışma Ekonomisi II304,004,00-
 CEK214 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri303,004,00-
 CEK307 SOSYAL PSİKOLOJİ303,004,00-
 KMY212 Çevre sorunları303,004,00-
 KMY216 Ceza Hukuku303,004,00-
 CEK304Çalışma Sosyolojisi303,004,00-
 CEK306Çalışma Psikolojisi303,004,00-
 CEK405 TÜRKİYE EKONOMİSİ303,004,00-
 KMY310 Yönetim Psikolojisi303,004,00-
 EKN409 KARAR VERME VE OYUN TEORİSİ303,004,00-
 CEK212 Sosyal Haklar ve Sosyal Politika II303,004,00-
 KMY322 Borçlar Hukuku303,004,00-
 IKT210 Tarım İktisadı303,004,00-
 EKN322 Araştırma Yöntemleri303,004,00-
 ULS330 Türk Siyasal Yaşamında Güncel Sorunlar303,004,00-
 CEK312Maliye Politikası303,004,00-
 MLY348İcra İflas Hukuku303,004,00-
 İŞL225Şirketler Muhasebesi303,004,00-
 ULS220Modern Siyasal Düşünce303,004,00-
 KMY435 KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ303,005,00-
 İŞL309 İşletme Finansı I303,005,00-
 İŞL307 Maliyet Muhasebesi303,005,00-
 IKT101 İktisada Giriş I404,005,00-
 İŞL308 Yönetim Muhasebesi303,005,00-
 İŞL201 İstatistik I303,005,00-
 CEK201 Mikro İktisat303,005,00-
 ULS105 Toplum Bilimine Giriş303,005,00-
 İŞL213 Finans Matematiği303,005,00-
 İŞL117 Genel Muhasebe 1303,005,00-
 KMY207 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ ?303,005,00-
 KMY202 Yönetim Bilimi II303,005,00-
 KMY314 Yerel Yönetimler II303,005,00-
 KMY404 Kamu Personel Yönetimi303,005,00-
 CEK202 Makro İktisat303,005,00-
 KMY214 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II303,005,00-
 KMY406 ÇAĞDAŞ DEVLET SİSTEMLERİ303,005,00-
 İŞL430 Finansal Tablolar Analizi303,005,00-
 İŞL202 İstatistik II303,005,00-
 MLY346Türk Vergi Sistemi I303,005,00-
 CEK401İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ303,005,00-
 ULS201 Siyasi Tarih 1303,006,00-
 ULS303 Türk Siyasal Yaşamı303,006,00-
 İŞL310 İşletme Finansı II303,006,00-
 İŞL302 Üretim Yönetimi404,006,00-
 ULS213 Siyasal Düşünceler Tarihi303,006,00-
 IKT307 Uluslararası İktisat I303,006,00-
 IKT308 Uluslararası İktisat II303,006,00-
 IKT303 Ekonometri I303,006,00-
 MLY201 Mikro İktisat303,006,00-
 IKT203 Makro İktisat I303,006,00-
 IKT201 Mikro İktisat I303,006,00-
 IKT301 Para Teorisi303,006,00-
 EKN303 Yöneylem Araştırması I303,006,00-
 EKN201 İstatistiksel Analiz I303,006,00-
 EKN217 Örnekleme303,006,00-
 ULS301 Türk Dış Politikası 1303,006,00-
 ULS206 AB Bütünleşmesi Tarihi303,006,00-
 ULS306 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler303,006,00-
 EKN202 İstatistiksel Analiz II303,006,00-
 IKT302 Para politikası303,006,00-
 MLY202 Makro İktisat303,006,00-
 EKN304 Yöneylem Araştırması II303,006,00-
 IKT204 Makro İktisat II303,006,00-
 IKT202 Mikro İktisat II303,006,00-
 IKT304 Ekonometri II303,006,00-
 ULS407Uluslararası Hukuk I303,006,00-
 ULS210Uluslararası Hukukun Temel Kavramları303,006,00-
 EKN321MATEMATİKSEL İSTATİSTİK I303,006,00-
 EKN326MATEMATİKSEL İSTATİSTİK II303,006,00-
 MLY337Vergi Hukuku303,006,00-
 MLY433Türk Vergi Sistemi II303,006,00-
 ULS224Dış Politika Analizi303,006,00-
 ULS348Diplomasi303,006,00-
 IKT411 Büyüme Teorisi303,00--
 IKT405 Türkiye Ekonomisi Tarihi303,00--
 IKT401 İktisadi Düşünce Tarihi I303,00--
 IKT402 İktisadi Düşünce Tarihi II303,00--
 IKT406 Türkiye Ekonomisi303,00--
          
[Topla]Birim Adı: Mühendislik Fakültesi
 JEO406 Kömür Jeolojisi202,002,00-
 ÇEV110Analitik Kimya202,002,00-
 EEM217Elektrik Elektronik Ölçmeleri Laboratuvarı223,002,00-
 EEM107 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş 303,003,00-
 İNM106 İnşaat Mühendisliğinde Jeoloji213,003,00-
 İNM209 Ölçme Bilgisi213,003,00-
 İNM306 Temel İnşaatı I213,003,00-
 JEO203 Yapısal Jeoloji I213,003,00-
 JEO304 Jeokimya303,003,00-
 JEO403 Petrol Jeolojisi303,003,00-
 JEO404 Sondaj Tekniği213,003,00-
 EEM101 Bilgisayar Programlama - I303,003,00-
 İNM108 Fizik II213,003,00-
 EEM216 Düşük Gerilim Güç Sistemleri303,003,00-
 ÇEV202Sayısal Analiz303,003,00-
 MAT174 Lineer Cebir ve Vektör Analizi303,003,00-
 MAK211Ölçme Tekniği ve Değerlendirme213,003,00-
 EEM213Mantıksal Devreler 303,003,00-
 İNM205 Malzeme Bilimi213,004,00-
 İNM301 Zemin Mekaniği I314,004,00-
 İNM305 Betonarme I213,004,00-
 MAK207Sayısal Analiz202,004,00-
 İNM309 Yapı İşletmesi213,004,00-
 GIDA217 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ303,004,00-
 EEM403 Yüksek Gerilim Tekniği303,004,00-
 JEO309 Jeolojik Harita Bilgisi223,004,00-
 JEO206 Yapısal Jeoloji II213,004,00-
 İNM208 Yapı Statiği I213,004,00-
 JEO407 Maden Yatakları314,004,00-
 JEO205 Statik ve Mukavemet314,004,00-
 EEM310 Otomatik Kontrol404,004,00-
 MAK210Mühendislik Matematiği202,004,00-
 EEM203 Devre Teorisi I404,004,00-
 EEM205 Sayısal Analiz404,004,00-
 İNM107 Fizik I223,004,00-
 EEM313 Mikrodalga Teknikleri I303,004,00-
 EEM402 Mezuniyet Projesi II021,004,00-
 MAK101Teknik Resim213,004,00-
 MAK102Bilgisayar Destekli Teknik Resim213,004,00-
 JEO202Magmatik Petrografi213,004,00-
 EEM212Mikrodenetleyiciler I 314,004,00-
 EEM307Electrical Machines404,004,00-
 EEM321Elektrik Kumanda Devreleri ve PLC Programlama 303,004,00-
 EEM302Mikrodenetleyiciler II314,004,00-
 EEM201 Mühendislik Matematiği404,005,00-
 İNM302 Betonarme II314,005,00-
 ÇEV177 Fizik I223,005,00-
 EEM207 Elektromanyetik Alan Teorisi404,005,00-
 EEM204 Elektronik I404,005,00-
 İNM463 Temel İnşaatı II213,005,00-
 MAK302Makine Elemanları II303,005,00-
 EEM208 Elektromanyetik Dalga Teorisi404,005,00-
 EEM314 Haberleşme Kuramı I404,005,00-
 ÇEV106Fizik II223,005,00-
 İNM213Diferansiyel Denklemler314,005,00-
 ÇEV171Genel Kimya223,005,00-
 FİZ107Physics I223,005,00-
 FİZ112Physics II223,005,00-
 MAK205Termodinamik I303,006,00-
 MAK206Termodinamik II303,006,00-
 MAK301 Makine Elemanları I404,006,00-
 MAK307Akışkanlar Mekaniği404,006,00-
 İNM111Matematik I314,006,00-
 İNM112Matematik II314,006,00-
 MAT163Mathematics I324,006,00-
 EEM211 İleri Bilgisayar Programlama303,00--
 EEM304Power Electronics 303,00--
          
[Topla]Birim Adı: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 MLAB107 Anatomi202,002,00-
 MİLK125 farmakoloji202,002,00-
 MTDS203Meslek Etiği202,002,00-
 MLAB129 Fizyoloji303,003,00-
 MTDS205Biyoistatistik202,004,00-
          
[Topla]Birim Adı: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 MYO202 Kalite Yönetim Sistemleri101,001,00-
 MTOİ101 Genel Turizm202,002,00-
 MYO111 Genel Matematik202,002,00-
 MYO115 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku202,002,00-
 MYO117 Ticari Matematik202,002,00-
 MİŞY229 Finansal Yönetim202,002,00-
 MMVU213 Dış Ticaret İşlemleri202,002,00-
 MİŞY219 Elektronik Ticaret112,002,00-
 MMVU239 VERGİ USUL KANUNU VE KDV UYGULAMALARI202,002,00-
 MMVU243 KONAKLAMA İŞLETMELERİ VE MUHASEBESİ202,002,00-
 MMVU250 Türkiye Muhasebe Standartları202,002,00-
 MMVU249 Kamu Maliyesi II202,002,00-
 MMVU214 Dış Ticaret İşlemleri MUhasebesi202,002,00-
 MMVU238 Muhasebe Uygulamaları II021,002,00-
 MİŞY236 İşletme Bütçeleri202,002,00-
 MİŞY244 Finansal Yatırım Araçları202,002,00-
 MMVU248 Tarım işletmeleri ve Muhasebesi202,002,00-
 MİŞY101 işletme yönetimi202,002,00-
 MHİT111 KAMU YÖNETİMİ202,002,00-
 MPAZ211 Marka Yönetimi202,002,00-
 MBVS231 Risk Yönetimi ve Sigortacılık202,002,00-
 MİŞY230 Girişimcilik202,002,00-
 MBVS229 E-Sigortacılık ve Bankacılık112,002,00-
 MHİT108 Halkla İlişkiler Yönetimi202,002,00-
 MİŞY217 Para ve Banka202,002,00-
 MBVS220 Bankasürans112,002,00-
 MBYA241 Yönetim Hukuku202,002,00-
 MYO114 İstatistik202,002,00-
 MTOİ119 Genel İletişim202,002,00-
 MPAZ229 Müşteri İlişkileri Yönetimi202,002,00-
 MHİT239 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM202,002,00-
 MTSH401Turizm Ekonomisi202,002,00-
 MMEİ104Temel Fotoğrafçılık202,002,00-
 MMEİ206Etkili ve Güzel Konuşma112,002,00-
 MSHU203 Temel Harekat213,003,00-
 MHİT103 Davranış Bilimleri202,003,00-
 MİŞY103 Ekonomi202,003,00-
 MMVU103 TİCARİ BELGELER202,003,00-
 MYO113 Temel Hukuk202,003,00-
 MİŞY104 Ekonomi II202,003,00-
 MYO116 Ticaret Hukuku202,003,00-
 MMVU221 Vergi hukuku213,003,00-
 MMVU237 Muhasebe Uygulamaları I122,003,00-
 MBVS101 Sigortacılığa Giriş303,003,00-
 MBVS113 Bankacılığa Giriş303,003,00-
 MDLİ205 Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi213,003,00-
 MPAZ102 Pazarlama Yönetimi314,003,00-
 MİŞY240 Lojistik202,003,00-
 MBVS116 Banka ve Sigorta İşletmeciliği213,003,00-
 MBVS213 Banka ve Sigorta İstatistiği213,003,00-
 MBVS215 Banka ve Sigortacılıkta Fon Yönetimi202,003,00-
 MBVS218 Banka ve Sigortacılık Uygulamaları II021,003,00-
 MBYA205 Büro Yönetimi202,003,00-
 MBYA204 Bilgi Yönetimi202,003,00-
 MBYA206 Teknoloji Kullanım112,003,00-
 MİŞY224 İşletmelerde Problem Çözme ve Karar Verme Süreçleri202,003,00-
 MHİT201 Fotoğrafçılık213,003,00-
 MSHU112 Havaalanı ve Havaalanı Donanımları112,003,00-
 MSHU208 Hava Kargo Taşımacılığı202,003,00-
 MSHU212 Havacılık İşletmelerinde Muhasebe202,003,00-
 MADL110 Klavye Kullanımı II223,003,00-
 MDLİ221 Denizcilik Terminolojisi 1202,003,00-
 MTOİ412Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü202,003,00-
 MDLİ222Denizcilik Terminolojisi 2202,003,00-
 MTSH403Otel İşletmeciliği202,003,00-
 MSHM106Sosyal Hizmet Müdahaleleri202,003,00-
 MMVU212 Bilgisayarlı Muhasebe II314,004,00-
 MMVU211 Bilgisayarlı Muhasebe314,004,00-
 MİŞY105 Genel İşletme314,004,00-
 MBYA281 Mesleki İngilizce 1223,004,00-
 MMVU102 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri314,004,00-
 MMVU215 Maliyet Muhasebesi314,004,00-
 MMVU217 ŞİRKETLER MUHASEBESİ213,004,00-
 MMVU216 Mali Tablolar ve Analiz314,004,00-
 MMVU222 Muhasebe Denetimi213,004,00-
 MMLY211 Kamu Ekonomisi303,004,00-
 MBVS102 Yangın Sigortaları213,004,00-
 MBVS114 Kaza Sigortaları213,004,00-
 MTOİ105 Önbüro İşlemleri I223,004,00-
 MTOİ107 Kat Hizmetleri İşlemleri I223,004,00-
 MTOİ201 Turizm Pazarlaması213,004,00-
 MTOİ203 Gıda ve Personel Hijyeni202,004,00-
 MTOİ106 Önbüro İşlemleri II223,004,00-
 MPAZ231 Perakende Yönetimi202,004,00-
 MPAZ235 Satış Yönetimi202,004,00-
 MPAZ202 Uluslararası Pazarlama213,004,00-
 MPAZ230 Pazarlama Araştırmaları202,004,00-
 MPAZ236 Satış Teknikleri213,004,00-
 MBVS201 Banka ve Sigorta Pazarlaması303,004,00-
 MBVS211 Banka ve Sigorta Hukuku ve Mevzuatı303,004,00-
 MBVS202 Banka ve Sigorta Muhasebesi213,004,00-
 MBVS204 Reasürans303,004,00-
 MBVS206 Banka ve Sigortacılıkta Risk Yönetimi ve Hasar İşlemleri 213,004,00-
 MBYA102 Bilgisayar Büro Programları314,004,00-
 MİŞY201 Yönetim Organizasyon202,004,00-
 MHİT101 Genel İletişim213,004,00-
 MİŞY120 Uluslararası Ticaret ve İşletmeciliği202,004,00-
 MİŞY225 Finansal Yönetim314,004,00-
 MPAZ101 Pazarlamanın Temel İlkeleri202,004,00-
 MİŞY228 İnsan Kaynakları Yönetimi213,004,00-
 MSHU114 Havayolu İşletmeciliği202,004,00-
 MTOİ108 Kat Hizmetleri İşlemleri II223,004,00-
 MPAZ111 Pazarlama İlkeleri314,004,00-
 MMVU101 GENEL MUHASEBE314,004,00-
 MTSH102 Mesleki İngilizce II223,004,00-
 MMVU318 Türk vergi sistemi213,004,00-
 MTSH209Kongre ve fuar Yönetimi314,004,00-
 MMEİ120Temel Gazetecilik213,004,00-
 MHİT244Halkla İlişkilerde Uygulama ve Örnek Olay Çözümlemeleri213,004,00-
 MTSH295Turizm Mevzuatı303,004,00-
 MSHM104Sosyal Hizmet Kuramları314,005,00-
          
[Topla]Birim Adı: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 MYO201 Kalite Güvence ve Standartlar101,001,00-
 MYO101 İletişim101,001,00-
 MYO203 Meslek Etiği101,001,00-
 MYO204 Araştırma Yöntem ve Teknikleri101,001,00-
 MYO103 İlk Yardım101,001,00-
 MMAK126 Elektromekanik112,001,00-
 MYO119Yönlendirilmiş Çalışma101,001,00-
 MYAP222 Zemin Etüdü ve Zemin İyileştirme202,002,00-
 MEHT201Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı112,002,00-
 MHKP101 Mesleki Trigonometri I202,002,00-
 MHKP102 Mesleki Trigonometri II202,002,00-
 MOTO274 MOTOR YENİLEŞTİRME112,002,00-
 MYO123 Fizik I202,002,00-
 MIKL228 Taşıt İklimlendirmesi202,002,00-
 MYO131 temel matematik202,002,00-
 MBIL218 İleri Programlama112,002,00-
 MINS108 YAPILARDA MUKAVEMET202,002,00-
 MYO124 Fizik II202,002,00-
 MMAK122 Özel Döküm Yöntemleri112,002,00-
 MMAK209 Termodinamik202,002,00-
 MMAK213 Mukavemet202,002,00-
 MMAK227 Yürüyen Merdiven ve Bant Sistemleri202,002,00-
 MMAK226 Mekanizmalar202,002,00-
 MINS223Hasar Tespiti202,002,00-
 MBMT214Kalibrasyon202,002,00-
 MYO136Mesleki Matematik202,002,00-
 MOTA120Bahçe Bitkileri Islahı202,002,00-
 MOTA118Tarımsal Sulama ve Yönetimi202,002,00-
 MEHT202Bilgisayar Destekli Çizim213,003,00-
 MBIL215 İçerik Yönetim Sistemleri112,003,00-
 MBIL213 Multimedya Uygulamaları112,003,00-
 MKOT110 Temel Programlama112,003,00-
 MSSI213 Akışkanlar Mekaniği202,003,00-
 MCEV207 Temel İşlemler I202,003,00-
 MCEV208 Temel İşlemler II202,003,00-
 MCEV103 Çevre Kirliliği Prensipleri303,003,00-
 MCEV105 Ekoloji ve Çevre Biyolojisi213,003,00-
 MOTO105 MOTOR TERMODİNAMİĞİ213,003,00-
 MMAK101 Ölçme Kontrol112,003,00-
 MIKL206 Havalandırma Sistemleri202,003,00-
 MIKL201 Bilgisayar Destekli Çizim112,003,00-
 MOTO209 EMİSYON KONTROL SİSTEMLERİ202,003,00-
 MCEV102 Temel Laboratuvar Bilgisi112,003,00-
 MCEV104 Hidroloji ve Su Kaynakları Kalitesi202,003,00-
 MSSI211 İLK YARDIM I202,003,00-
 MHKP107 Harita Çizimi I112,003,00-
 MBIL212 Ağ Temelleri112,003,00-
 MINS206 Zemin Mekaniği II213,003,00-
 MHKP213 Modern Ölçme Yöntemleri ve Uygulamaları112,003,00-
 MMAK207 Makine Elemanları202,003,00-
 MMAK222 Kaynak Teknolojisi II112,003,00-
 MMAK210 Tersine Mühendislik ve Kalite Kontrol202,003,00-
 MINS213 Çelik Yapılar I202,003,00-
 MINS121 Teknik Resim213,003,00-
 MGAZ203 Isıtma Sistemlerı I303,003,00-
 MGAZ210 Kazan Yakma ve Yakıcılar213,003,00-
 METP226 ARIZA ANALİZİ213,003,00-
 MHKP222Fotogrametri202,003,00-
 MHKP108 Mesleki Hesaplamalar I202,003,00-
 MHKP210 Yol Planlama202,003,00-
 MGAZ204 Isıtma Sistemleri II303,003,00-
 MGAZ216 Mesleki Programlama303,003,00-
 MGAZ218 İklimlendirme Tekniği202,003,00-
 MGAZ209 Termodinamik303,003,00-
 MINS224 Çelik Yapılar II202,003,00-
 MELK102 Alternatif Akım Devre Analizi314,003,00-
 MINS201 Bilgisayar Destekli Çizim112,003,00-
 MYAP102 Arazi Ölçmeleri112,003,00-
 MBMT221 Fizik Tedavi Cihazları213,003,00-
 MOTA105Organik tarımın Temel İlkeleri Mevzuat ve Sertifikasyon202,003,00-
 MOTA205Organik Gübreler ve Gübreleme213,003,00-
 MOTA108Tarımsal Ekoloji202,003,00-
 MKOT205Sensörler ve Transdüserler I213,003,00-
 MKOT224Scada Sistemleri213,003,00-